Zespół Śpiewaczy „Maliny” na festiwalach i konkursach

Zespół śpiewający „Maliny” działający   przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Golczewie mimo wakacji, aktywnie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych powiatu kamieńskiego.

Członkowie zespołu wielokrotnie reprezentowali środowisko seniorów, promowali Gminę Golczewo podczas licznych występów w Golczewie, Goleniowie, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, w wiejskich świetlicach w Mechowie, Niemicy, Trzechlu, k/ Nowogardu.

Tym razem pod koniec lipca br, zespół wystąpił podczas 22- Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim, gdzie gościnnie, w części biesiadnej porwał uczestników festiwalu   do wspólnej zabawy, wspominając twórczość Jana Iwaszczyszyna .

Kolejnym, ciekawym wydarzeniem był udział w XIV edycji międzynarodowego projektu Karawana Kultury sierpień 2018. Nasz zespół reprezentowany przez : Mariannę Michalak, Hannę Paczyńską, Barbarę Kielek, Zofię Burbo, Stanisławę Podsiadłowską, Elżbietę Sitkowską, Teresę Konieczną i Andrzeja Koniecznego kierownika zespołu z Nowogardu, wyśpiewał tytuł Laureat III stopnia. Podczas spotkania artystów w Golczewie, mieliśmy możliwość wymiany   doświadczeń, nowych znajomości, integracji profesjonalnych artystów z amatorskim ruchem artystycznym z Polski, Ukrainy, Estonii i Białorusi.

To wszystko mogło się zdarzyć dzięki Fundacji Benefis z Dyrektorem Festiwalu – Panem Robertem Tomaszem Ziębą i Koordynatorką projektu – Iriną Lebedinskaya. Dziękujemy za atmosferę i wspaniałe wydarzenie, które pozwoliło nam mieszkańcom Golczewa obejrzeć barwne stroje, zespoły śpiewacze, taneczne, chóralne, instrumentalne oraz ich solistów.

Na kolejne spotkanie z zespołem śpiewaczym „Maliny” w dniu 20.08. 2018, w godz.14- 16.00 w Gokis w Golczewie – serdecznie zapraszamy!

Opracowanie i foto Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie

www.kamienskie.info

Posted on 06.08.2018 in Bez kategorii

Share the Story

About the Author

Back to Top