Premiera Pomysłów

 

CO ROBIMY

CO ROBIMY

Portal www.izachodniopomorskie.pl już wkrótce! Będzie to najlepszą i najbardziej pełną bazą informacyjną, która w prosty sposób daje odpowiedzi na najczęstsze pytania mieszkańców – Co? Gdzie? Kiedy? i Jak? Jednak głównym celem portalu jest promocja turystyki i kultury województwa Zachodniopomorskiego, żeby gości regionu bez utrudnień mogli korzystać z istniejącej infrastruktury, zobaczyć jak najwięcej zabytków, odwiedzić muzea, wstąpić na koncerty i inne imprezy, zapoznać się z bogatą kulturą odzwierciedlającą historyczne doświadczenia mieszkańców.

INNOWACYJNA FUNDACJA

INNOWACYJNA FUNDACJA

Głównym przeznaczeniem Fundacji Benefis jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dbanie o rozwój intelektualny i fizyczny społeczeństwa; rozwój turystyki, przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców; socjalizacja osób niepełnosprawnych.​

MECENAS, CZYLI KTO?

MECENAS, CZYLI KTO?

Mecenas sztuki (od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa, rzymskiego polityka, doradcy i przyjaciela Oktawiana Augusta, poety i patrona poetów, między innymi Wergiliusza, Horacego i Propercjusza. Jego nazwisko stało się synonimem protektora sztuki i nauki) – osoba lub instytucja, popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym. Obdarowywani, w zamian, sławili we własnych dziełach swoich dobroczyńców.

O NAS MÓWIĄ FAKTY

13
lat temu inicjatorami międzynarodowego projektu KARAWANA KULTURY wystąpili od strony Polski Leszek Rodziewicz, historyk, działacz społeczno­kulturalny, prezes Stowarzyszenia rodu Rodziewiczów oraz Irina Lebedinskaya w imieniu gazety „Muzyczny Klondajk” i agencji artystycznej „Art­Center” (Centrum Wsparcia Kreatywności, Edukacji i Kultury). Od roku 2015 głównymi organizatorami są Fundacja Benefis i Miejski Ośrodek Kultury gminy Wolin. Wydarzenia są objęte patronatem Burmistrzów Wolina, Kamienia Pomorskiego, Golczewa, Międzyzdrojów.
4500
uczestników imprez dzięki stałemu wieloletniemu wsparciu przez władze lokalne międzynarodowego projektu wymiany kulturowej KARAWANA KULTURY. Dało to uczestnikom i mieszkańcom powiatu Kamieńskiego nowe możliwości. Niekiedy odbywające się wyłącznie latem koncerty zajęły miejsce w kalendarzu imprez cyklicznych: Artistic Summer, Autumn MIX, Christmas Gift, Music Islands Open, Dance Islands Open, Amber Stars, Baltic Music Race, koncerty i warsztaty chętnie zapraszają uczestników z Rosji, Kazachstanu, Estonii, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Izraela, Czech, Polski, Niemiec, Holandii, Indonezji, Karelii, Tatarstanu, Jakucji i innych państw i republik autonomicznych.
360
pedagogów, instruktorów i profesjonalnych artystów uczestniczących w międzynarodowym projekcie KARAWANA KULTURY dają dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i równocześnie są świadkami niesamowitej integracji - zapewniają podopiecznym wszechstronny rozwój, przekazują własne doświadczenie.
145
instytucji zaangażowanych w międzynarodowy projekt KARAWANA KULTURY i jego realizację. Zarządzanie kulturą przez pryzmat biznesu i nieskazitelnej logistyki, wysokie kompetencje kadry, profesjonalne podejście do aktywności kulturalnej, standardy organizacji świadczą o jakości wykonywanych działań. Podjęte inicjatywy wzbogacają sektor kultury o nowe rozwiązania i ciekawe pomysły warte kontynuacji.
Back to Top