Premiera Pomysłów

CO ROBIMY

CO ROBIMY

Organizujemy festiwale i konkursy artystyczne dla dzieci i dorosłych (w tym zdalne, z udziałem przez Internet). W tej chwili nasze konkursy internetowe mają największą skale ze wszystkich konkursów organizowanych w Polsce i w całej Europie według ilości uczestników, nominacji oraz zasięgu międzynarodowego (m.in. w składzie jury) – w każdym sezonie to około 500 zgłoszeń z około 30 krajów. Głównym celem portalu www.izachodniopomorskie.pl jest promocja turystyki i kultury województwa Zachodniopomorskiego, żeby gości regionu bez utrudnień mogli korzystać z istniejącej infrastruktury, zobaczyć jak najwięcej zabytków, odwiedzić muzea, wstąpić na koncerty i inne imprezy, zapoznać się z bogatą kulturą odzwierciedlającą historyczne doświadczenia mieszkańców.

INNOWACYJNA FUNDACJA

INNOWACYJNA FUNDACJA

Głównym przeznaczeniem Fundacji Benefis jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dbanie o rozwój intelektualny i fizyczny społeczeństwa; rozwój turystyki, przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców; socjalizacja osób niepełnosprawnych.​ Z myślą o promocji regionu tworzymy kolorowanki oraz pocztówki, które dostępne są nieodpłatnie w lokalnych muzeach, placówkach kultury i centrach informacji turystycznej.

MECENAS, CZYLI KTO?

MECENAS, CZYLI KTO?

Mecenas sztuki (od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa, rzymskiego polityka, doradcy i przyjaciela Oktawiana Augusta, poety i patrona poetów, między innymi Wergiliusza, Horacego i Propercjusza. Jego nazwisko stało się synonimem protektora sztuki i nauki) – osoba lub instytucja, popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym. Obdarowywani, w zamian, sławili we własnych dziełach swoich dobroczyńców.

O NAS MÓWIĄ FAKTY

19
lat temu inicjatorami międzynarodowego projektu KARAWANA KULTURY wystąpili od strony Polski Leszek Rodziewicz, historyk, działacz społeczno­kulturalny, prezes Stowarzyszenia rodu Rodziewiczów oraz Irina Lebedinskaya. Od roku 2015 głównymi organizatorami są Fundacja Benefis we współpracy z instytucjami kultury powiatu Kamieńskiego. Wydarzenia są objęte patronatem Burmistrzów Wolina, Kamienia Pomorskiego, Golczewa, Międzyzdrojów.
22200
uczestników imprez dzięki stałemu wieloletniemu wsparciu przez władze lokalne międzynarodowego projektu wymiany kulturowej KARAWANA KULTURY. Dało to uczestnikom i mieszkańcom powiatu Kamieńskiego nowe możliwości. Niekiedy odbywające się wyłącznie latem koncerty zajęły miejsce w kalendarzu imprez cyklicznych: Artistic Summer, Autumn MIX, Music Islands Open, Dance Islands Open, Amber Stars, Baltic Music Race, koncerty i warsztaty chętnie zapraszają uczestników. Witaliśmy gości z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Estonii, Łotwy, Litwy, Malezji, Bangladesz, Indonezji, Południowej Afryki, Czech, Niemiec, Polski, Francji, Grecji, Włoch, Irlandii, Holandii, Malty, Portugalii, Izraela i innych państw i republik autonomicznych.
725
pedagogów, instruktorów i profesjonalnych artystów uczestniczących w międzynarodowym projekcie KARAWANA KULTURY dają dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i równocześnie są świadkami niesamowitej integracji - zapewniają podopiecznym wszechstronny rozwój, przekazują własne doświadczenie.
445
instytucji zaangażowanych w międzynarodowy projekt KARAWANA KULTURY i jego realizację. Zarządzanie kulturą przez pryzmat biznesu i nieskazitelnej logistyki, wysokie kompetencje kadry, profesjonalne podejście do aktywności kulturalnej, standardy organizacji świadczą o jakości wykonywanych działań. Podjęte inicjatywy wzbogacają sektor kultury o nowe rozwiązania i ciekawe pomysły warte kontynuacji.
Back to Top