Festiwale

Regulation in English? Verordnung auf Deutsch? Положение на Русском?

Choose English - Wählen Deutsch - Выбери русский

ENGLISH

Welcome

Enter

ENGLISH

DEUTSCH

Willkommen

Eingeben

DEUTSCH

РУССКИЙ

Добро пожаловать

Вход

РУССКИЙ

Zapraszamy do udziału w XVIII/XIX edycji międzynarodowego projektu KARAWANA KULTURY:

 Autumn Mix 22.10.2022 (Międzyzdroje, dom kultury)

 Inter Art 04.02.2023 (Berlin)

 Singing Islands Open/Music Island Open Open 25.02.2023 (Międzyzdroje, dom kultury)

 Dance Islands Open/Amber Stars 25.03.2023 (Międzyzdroje, dom kultury)

 Baltic Music Race 01.06.2023 (Międzyzdroje, amfiteatr)

 Artistic Summer 24.06.2023 (Gryfice, scena otwarta/dom kultury)

 

Uwaga: W związku z sytuacja z COVID-19 daty mogą ulec zmianie.

Zapraszamy do udziału w konkursach internetowych.

Internet Contest / Konkurs Internetowy / Internet-Wettbewerb / Дистанционный конкурс

DIGI-FORM-ART Internet Contest of THE CULTURE CARAVAN

STAR BRIDGE Internet Contest of THE ISLANDS WORLDWIDE

Karawana Kultury to projekt wymiany kulturowej, który łączy rozmaite imprezy i przeróżnych uczestników. Cel imprezy – wspieranie rozwoju artystycznego na Ziemiach Zachodniopomorskich.

Niekiedy odbywające się wyłącznie latem koncerty zajęły miejsce w kalendarzu imprez cyklicznych powiatu Kamieńskiego. Teraz są to konkursy i festiwale artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncerty, warsztaty, plenery, wystawy, programy edukacji pozaszkolnej, spotkania integracyjne. Imprezy odbywają się w ciągu roku szkolnego oraz podczas ferii i wakacji. Uczestnicy przedstawiają swój dorobek artystyczny w różnych nominacjach.

Dzięki stałemu wieloletniemu wsparciu przez władze lokalne województwo zachodniopomorskie odwiedziło już blisko 8500 uczestników z zagranicy.

Witaliśmy gości z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Estonii, Łotwy, Litwy, Malezji, Bangladesz, Indonezji, Południowej Afryki, Czech, Niemiec, Polski, Francji, Grecji, Włoch, Irlandii, Holandii, Malty, Portugalii, Izraela i innych państw i republik autonomicznych.

Wydarzenia są objęte patronatem Burmistrzów Wolina, Kamienia Pomorskiego, Golczewa, Międzyzdrojów. Projekt startował w 2004 r. Od roku 2015 głównym organizatorem jest Fundacja Benefis z Wolina.

TU MOŻESZ WPISAĆ SIĘ DO NEWSLETTERA (kliknij)

Regulation

International Festival on island Wolin is a festival with a possibility to take part in contest according to your category.
Participants: children and adults with no age limit. Dance groups (modern, classic, folk), choir and vocal ensembles, musicians, folk groups, circus groups, art gymnastics groups, visual arts and others.
During the Festival each group will have at least two performances which can be on open or in-door stages – concert shells, in churches or other social places (Culture Center, school). Groups should perform approximately 10–15 min either with live music or music on USB pendrive. All program activities and performances will be held at evening hours, so every day is almost free for participants to intergrate with other groups, swimming in the sea or visit some of the tourist attractions.The expenses for the excursions (tickets and transport) should be paid by the participants. After the last performance there will be exchange of presents and diplomas and festival cups.

Price:
 • Participation 125€ per person
 • Accommodation, meals, programme included
 • Transport optional
 • Excurtions optional

Verordnung

International Festival auf der Insel Wolin ist ein Festival mit einer Möglichkeit zur Teilnahme an Wahlen entsprechend Ihrer Kategorie zu nehmen.
Teilnehmer: Kinder und Erwachsene ohne Altersbegrenzung. Tanzgruppen (modern, klassisch, Folk), Chor und Vokalensembles, Musiker, Folkloregruppen, Zirkusgruppen , Kunst Gymnastik-Gruppen, bildende Kunst und andere.
Während des Festivals wird jede Gruppe mindestens zwei Aufführungen, die auf offenen oder In-door Stufen sein kann – Konzert Muscheln, in Kirchen oder andere soziale Orte (Kulturzentrum, Schule). Gruppen sollten ungefähr 10-15 min entweder mit Live-Musik oder Musik auf USB Stick durchzuführen. Alle Programmaktivitäten und Leistungen wird bei Abendstunden stattfinden, so dass jeder Tag ist fast frei für die Teilnehmer, um mit anderen Gruppen zu integrieren, die im Meer schwimmen oder besuchen Sie einige der touristischen attractions.The Aufwendungen für die Ausflüge (Tickets und Transport) sollte von den Teilnehmern bezahlt. Nach der letzten Vorstellung wird es den Austausch von Geschenken und Diplome und Festivalbecher sein.

Preis:
 • Die Teilnahme 125€ pro Person
 • Unterkunft, Verpflegung, Programm inbegriffen
 • Transport optional
 • Ausflüge optional

Положение

Международный фестиваль на острове Волин это фестиваль с возможностью принять участие в конкурсе в соответствии с вашей категорией.
Участники: дети и взрослые с без ограничения возраста. Хореографические коллективы (современный, классический, народный танец), хоры и вокальные ансамбли, музыканты, народные коллективы, театры, цирковые коллективы, художественная гимнастика и другие направления творчества.
Во время фестиваля каждая группа будет иметь конкурсное выступление и интеграционное мероприятие. Интеграционным мероприятием может быть zumba-party, танцевальное утро, дополнительные фестивальные концерты с возможностью общения с другими коллективами. В общем сложности, для конкурсных прослушиваний и интеграционного мероприятия, группы должны подготовить программу приблизительно на 10-15 мин с живой музыкой или под фонограмму. Все программные мероприятия и выступления пройдут в послеобеденные часы, так что каждый день участникам предоставляется свободное время для интеграции с другими группами, купании в море или экскурсий. Все расходы оплачиваются участниками. В конкурсный день – обмен подарками и вручение дипломов и кубков.Цена:

 • Участие 125€ с человека
 • Проживание, питание, программа включены
 • Транспорт дополнительно
 • Экскурсии дополнительно

Questions? Fragen? Вопросы?

Contact. Kontakt. Контакт.
Back to Top