Koniec roku szkolnego to czas, który większość uczniów kojarzy głównie z ocenami i świadectwami. To moment podsumowań, refleksji nad minionymi miesiącami oraz planowania przyszłości. Jednak osiągnięcia edukacyjne to tylko jedna strona medalu. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, są sukcesy artystyczne oraz uczestnictwo w różnych konkursach, w tym międzynarodowych online. Te dokonania mogą odegrać kluczową…

Category Archive for →