Premiera Pomysłów

 

CO ROBIMY

CO ROBIMY

Portal www.izachodniopomorskie.pl już wkrótce! Będzie to najlepszą i najbardziej pełną bazą informacyjną, która w prosty sposób daje odpowiedzi na najczęstsze pytania mieszkańców – Co? Gdzie? Kiedy? i Jak? Jednak głównym celem portalu jest promocja turystyki i kultury województwa Zachodniopomorskiego, żeby gości regionu bez utrudnień mogli korzystać z istniejącej infrastruktury, zobaczyć jak najwięcej zabytków, odwiedzić muzea, wstąpić na koncerty i inne imprezy, zapoznać się z bogatą kulturą odzwierciedlającą historyczne doświadczenia mieszkańców.

INNOWACYJNA FUNDACJA

INNOWACYJNA FUNDACJA

Głównym przeznaczeniem Fundacji Benefis jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dbanie o rozwój intelektualny i fizyczny społeczeństwa; rozwój turystyki, przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców; socjalizacja osób niepełnosprawnych.​

MECENAS, CZYLI KTO?

MECENAS, CZYLI KTO?

Mecenas sztuki (od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa, rzymskiego polityka, doradcy i przyjaciela Oktawiana Augusta, poety i patrona poetów, między innymi Wergiliusza, Horacego i Propercjusza. Jego nazwisko stało się synonimem protektora sztuki i nauki) – osoba lub instytucja, popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym. Obdarowywani, w zamian, sławili we własnych dziełach swoich dobroczyńców.

O NAS MÓWIĄ FAKTY

12
lat temu inicjatorami międzynarodowego projektu KARAWANA KULTURY wystąpili od strony Polski Leszek Rodziewicz, historyk, działacz społeczno­kulturalny, prezes Stowarzyszenia rodu Rodziewiczów oraz Irina Lebedinskaya w imieniu gazety „Muzyczny Klondajk” i agencji artystycznej „Art­Center” (Centrum Wsparcia Kreatywności, Edukacji i Kultury). Od roku 2015 głównymi organizatorami są Eugeniusz Jasiewicz, Burmistrz Wolina, Fundacja Benefis i Miejski Ośrodek Kultury gminy Wolin.
3200
uczestników imprez dzięki stałemu wieloletniemu wsparciu przez władze lokalne międzynarodowego projektu wymiany kulturowej KARAWANA KULTURY. Dało to uczestnikom i mieszkańcom powiatu Kamieńskiego nowe możliwości. Niekiedy odbywające się wyłącznie latem koncerty zajęły miejsce w kalendarzu imprez cyklicznych: Lato Artystyczne, Dożynki, Koncerty Bożenarodzeniowe i WOŚP chętnie zapraszają uczestników z Rosji, Kazachstanu, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Izraela, Czech, Karelii, Tatarstanu, Jakucji i innych państw i republik autonomicznych.
310
pedagogów, instruktorów i profesjonalnych artystów uczestniczących w międzynarodowym projekcie KARAWANA KULTURY dają dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i równocześnie są świadkami niesamowitej integracji - zapewniają podopiecznym wszechstronny rozwój, przekazują własne doświadczenie.
125
instytucji zaangażowanych w międzynarodowy projekt KARAWANA KULTURY i jego realizację. Zarządzanie kulturą przez pryzmat biznesu i nieskazitelnej logistyki, wysokie kompetencje kadry, profesjonalne podejście do aktywności kulturalnej, standardy organizacji świadczą o jakości wykonywanych działań. Podjęte inicjatywy wzbogacają sektor kultury o nowe rozwiązania i ciekawe pomysły warte kontynuacji.
Back to Top